Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll

Din lägenhet renoveras enligt vissa intervall. Du kan få din lägenhet renoverad i förtid, men du måste då betala för den tid som kvarstår av intervallet. På egen bekostnad kan du själv måla och tapetsera om det utförs på ett fackmannamässigt sätt. Valet av färger och mönster får inte vara för extremt. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.