Hyran

Hyran

Hyran aviseras kvartalsvis och ska betalas i förskott, senast den sista vardagen varje månad. Hyresavierna går att få antingen på post eller e-mail. Som en del i vårt hållbarhetsarbete uppskattar vi om ni kan ta emot avierna på e-mail.