Hyran

Hyran

Hyran aviseras kvartalsvis och ska betalas i förskott, senast den sista vardagen varje månad. Hyresavierna går att få antingen på din Kivra, e-mail eller brevlåda. Som en del i vårt hållbarhetsarbete uppskattar vi om ni kan ta emot avierna digitalt.