Flytta in

Flytta in

Inför en inflyttning gör vi alltid en besiktning som innebär att ytskikt och inredning i lägenheten är kontrollerad. Du får en kopia på besiktningsprotokollet för att undvika att bli ersättningsskyldig för skador som tidigare hyresgäst åsamkat. När det är dags för inflyttning så gör vi även en städbesiktning.