Service och Felanmälan

Service och Felanmälan

Uppstår fel och brister i lägenheten eller fastigheten är det viktigt att kontakta oss snarast. Gör en felanmälan så löser vi problemet. Vid allvarliga ärenden efter kontorstid ring Securitas 010-470 57 58. Fel som orsakats på grund av oaktsamhet kan ni som hyresgäst bli ersättningsskyldig för.