Trivsel och Hänsyn

Trivsel och Hänsyn

En god granne visar hänsyn och har samtidigt tålamod med andras sätta att leva. Tänk på ljudnivån så att du inte stör dina grannar. Särskilt viktigt är det mellan kl. 22.00-07.00. Om störningsjouren blir kontaktad på grund av att du eller dina gäster stör kommer du att få betala för utryckningen.